Töö Protsess

1
Planeerimine

2
Projekteerimine

3
Ehitamine

4
Viimistlemine

Meie meeskond

Erich Andressoo
Juhataja

Marge Luik
Juhi abi

Mace Ehitusest

Mace Ehitus OÜ on loodud varem Eestis tegutsenud ehitusettevõtete baasil. Ettevõtte ehitusspetsialistid on viimase kümne aasta jooksul spetsialiseerunud hooldekodude ja hoolekandeasutuste ehitamisele ja renoveerimisele. Esmaseks eesmärgiks on areneva nõudlusega turul hoolekandeasutuste rajamine.

Põhieesmärkiteks on:
  • Pakkuda Tellijale kogu teenuse pakeetti alates detailplaneeringute algatamisest kuni hoone valmimiseni "võtmed kätte"
  • Kõik vajalikud projekteerimistööd, kooskõlastused ja ehitusega seonduv asjaajmine
  • Leida Tellijale optimaalsed tehnilised ja finantsilised lahendused
  • Tagada tööde vastavus kehtivatele ehitusnormidele ja sotsiaalhoolekande normidele
  • Teostada kõik toimingud tähtaegselt

Mace Ehitus on projektijuhtimise ja peatöövõtu ettevõte

Selleks teostame:
  • Detailplaneeringute korraldus ja läbiviimine
  • Projekteerijate leidmine ja tööde korraldus
  • Töövõtjate ja alltöövõtjate leidmine ja tööde korraldus
  • Liitumiste korraldus
  • Ehitus- ja kasutuslubade korraldus